• »
تعمیرگاه ، انبار و دفتر مرکزی ما
در دست ساخت است
در این بخش می توانید پیشرفت کارگاه را دنبال کنید. به زودی بهترین سرویس ممکن برای شما فراهم خواهد شد
تعمیرگاه ، انبار و دفتر مرکزی ما
در دست ساخت است
در این بخش می توانید پیشرفت کارگاه را دنبال کنید. به زودی بهترین سرویس ممکن برای شما فراهم خواهد شد
عملیات اولیه در سایت
می 2018
شروع کار در کارگاه ساختمانی با کارهای نقشه برداری زمین برای تعیین مکان آینده تعمیرگاه ،انبار و ساختمان اداری انجام شد.
خاک برداری و پی کنی
می - ژوئن 2018

کار حفاری و پی کنی تا مرحله قالب بندی، ارماتور بندی ادامه
عملیات فوندانسیون

ژوئن - جولای 2018

اجرای قال بندی و ارماتور بندی چند هفته ای به طول انجامید
بتن ریزی فوندانسیون
جولای 2018

بتن ریزی فوندانسیون کارگاه انجام شد. 350متر مکعب بتن مورد نیاز که با 40 دستگاه میکسر حمل و کار به اتمام رسد. اکنون بتن سفت شده و به مدت 3 هفته در جهت رسیدن به استحکام مورد نظر آب دهی می شود.
We are not finished yet! Come back later to check out the progress!