این استند برای تسهیل در عملیات تعمیر و نگهداری گیربکس اتوماتیک الیسون طراحی شده است.
قسمت گردان امکان چرخش ایمن 360 درجه را توسط یک محرک دستی یا الکتریکی فراهم می­کند، بنابراین تا حد زیادی روند تعمیر و نگهداری گیربکس اتوماتیک را تسهیل می­نماید.
گیره­های نگهدارنده تضمین کننده تعمیر ایمن و مؤثر گیربکس اتوماتیک هستند. صفحه زیر پایه استند دارای سوراخ های از قبل آماده شده­ای است که اجازه می­دهد استند در موقعیت مورد نظر با پیچ­های مهاری نصب گردد.

استند گردان جهت مونتاژ گیربکس های مدل الیسون
استند گردان جهت مونتاژ گیربکس های مدل الیسون
این استند برای تسهیل در عملیات تعمیر و نگهداری گیربکس اتوماتیک الیسون طراحی شده است.
قسمت گردان امکان چرخش ایمن 360 درجه را توسط یک محرک دستی یا الکتریکی فراهم می­کند، بنابراین تا حد زیادی روند تعمیر و نگهداری گیربکس اتوماتیک را تسهیل می­نماید.
گیره­های نگهدارنده تضمین کننده تعمیر ایمن و مؤثر گیربکس اتوماتیک هستند. صفحه زیر پایه استند دارای سوراخ های از قبل آماده شده­ای است که اجازه می­دهد استند در موقعیت مورد نظر با پیچ­های مهاری نصب گردد.
Place an order for equipment
Please type your contacts
Comments
We will contact you shortly
اطلاعات فنی
گالری