این استند برای تسهیل در روند تعمیر و نگهداری گیربکس هیدرومکانیکی (1+6، 2+5، 1+3) طراحی گردیده­ و برای دامپتراک های معدنی بلاز مدل های 7555، 7547،7545،7540 مناسب است.

چرخ دنده دوار با محرک دستی یا الکتریکی، امکان چرخش360 درجه یک گیربکس هیدرومکانیکی(HMT) فیکس شده را فراهم کرده و بنابراین سرویس و تعمیر نمودن گیربکس را تسهیل می­کند.

نگهدارنده­ها تضمین کننده تعمیر موثر و ایمن گیربکس هیدرومکانیکی هستند. پایه استند دارای سوراخ های است که امکان نصب ثابت استند توسط پیچ­های مهارکننده را فراهم می­سازد.
استند گردان برای گیربکس هیدرومکانیکی
استند گردان برای گیربکس هیدرومکانیکی
این استند برای تسهیل در روند تعمیر و نگهداری گیربکس هیدرومکانیکی (1+6، 2+5، 1+3) طراحی گردیده­ و برای دامپتراک های معدنی بلاز مدل های 7555، 7547،7545،7540 مناسب است.

چرخ دنده دوار با محرک دستی یا الکتریکی، امکان چرخش360 درجه یک گیربکس هیدرومکانیکی(HMT) فیکس شده را فراهم کرده و بنابراین سرویس و تعمیر نمودن گیربکس را تسهیل می­کند.

نگهدارنده­ها تضمین کننده تعمیر موثر و ایمن گیربکس هیدرومکانیکی هستند. پایه استند دارای سوراخ های است که امکان نصب ثابت استند توسط پیچ­های مهارکننده را فراهم می­سازد.
Place an order for equipment
Please type your contacts
Comments
We will contact you shortly
اطلاعات فنی
گالری