این استند برای تسهیل در روند تعمیر و نگهداری توپی چرخ و دیفرانسیل طراحی شده است. برای دامپتراک های معدنی بلاز مدل های 7555، 7547،7545،7540 مناسب است.
صفحه دوار با محرک دستی یا الکتریکی امکان چرخش 360 درجه را برای توپی چرخ و دیفرانسیل فراهم می­کند بنابراین، فرایند مونتاژ و دمونتاژ آسان تر می­شود.
نگهدارنده­ها تضمین کننده تعمیر موثر و ایمن دیفرانسیل هستند. پایه استند دارای سوراخ های است که امکان نصب ثابت استند توسط پیچ­های مهارکننده را فراهم می­سازد.
استند گردان توپی چرخ و دیفرانسیل
استند گردان توپی چرخ و دیفرانسیل
این استند برای تسهیل در روند تعمیر و نگهداری توپی چرخ و دیفرانسیل طراحی شده است. برای دامپتراک های معدنی بلاز مدل های 7555، 7547،7545،7540 مناسب است.
صفحه دوار با محرک دستی یا الکتریکی امکان چرخش 360 درجه را برای توپی چرخ و دیفرانسیل فراهم می­کند بنابراین، فرایند مونتاژ و دمونتاژ آسان تر می­شود.
نگهدارنده­ها تضمین کننده تعمیر موثر و ایمن دیفرانسیل هستند. پایه استند دارای سوراخ های است که امکان نصب ثابت استند توسط پیچ­های مهارکننده را فراهم می­سازد.
Place an order for equipment
Please type your contacts
Comments
We will contact you shortly
اطلاعات فنی
گالری