ابزاری مکانیکی برای نصب، جداسازی و انتقال دیفرانسیل (محورعقب) که برای دامپتراک های معدنی بلاز مدل های 7555، 7547، 7545، 7540 مناسب می باشد.
برای جداسازی دیفرانسیل، این ابزار به زیر محور عقب کامیون منتقل شده، نگهدارنده به همراه جک هیدرولیکی در مقابل چرخ دنده اصلی(هوزینگ دیفرانسیل) قرار گرفته و سپس چرخ دنده اصلی توسط یک حلقه مهارکننده و جک هیدرولیکی بر روی ابزار فیکس می­شود.
دیفرانسیل مهارشده از محور عقب جدا شده و برای تعمیرات بیشتر به استند گردان سری SRBB منتقل می­گردد.
ابزار نصب دیفرانسیل
ابزار نصب دیفرانسیل
ابزاری مکانیکی برای نصب، جداسازی و انتقال دیفرانسیل (محورعقب) که برای دامپتراک های معدنی بلاز مدل های 7555، 7547، 7545، 7540 مناسب می باشد.
برای جداسازی دیفرانسیل، این ابزار به زیر محور عقب کامیون منتقل شده، نگهدارنده به همراه جک هیدرولیکی در مقابل چرخ دنده اصلی(هوزینگ دیفرانسیل) قرار گرفته و سپس چرخ دنده اصلی توسط یک حلقه مهارکننده و جک هیدرولیکی بر روی ابزار فیکس می­شود.
دیفرانسیل مهارشده از محور عقب جدا شده و برای تعمیرات بیشتر به استند گردان سری SRBB منتقل می­گردد.
Place an order for equipment
Please type your contacts
Comments
We will contact you shortly
اطلاعات فنی
گالری