عملگرهای (برجک­) جک را می­توان برای بلند کردن ماشین های راهسازی و معدنی به صورت جداگانه و یا مشترک استفاده کرد که یک سیستم بالابر را تشکیل می­دهد.
فاصله بین محل های درنظر گرفته شده برای جابجایی این مجموعه از مرکز قابل تنظیم است که اجازه می­دهد این تجهیزات برای انواع مختلف وسایل نقلیه سنگین مورد استفاده قرار گیرد. هنگامی که سیلندر محرک متحمل بار می­شود، فنرهای تحت فشار فک ها داخل دندانه­های جک قفل می شوند، و جک ها را به پایه­های پشتیبان تبدیل می­کنند.
عملگرهای (برجک­) جک توسط پمپ الکتروهیدرولیکی و از طریق کنترل از راه دور (با کابل 6 متری) هدایت می شوند.

جک مخصوص دامپتراک معدنی و پایه (استند) پشتیبان
جک مخصوص دامپتراک معدنی و پایه (استند) پشتیبان
عملگرهای (برجک­) جک را می­توان برای بلند کردن ماشین های راهسازی و معدنی به صورت جداگانه و یا مشترک استفاده کرد که یک سیستم بالابر را تشکیل می­دهد.
فاصله بین محل های درنظر گرفته شده برای جابجایی این مجموعه از مرکز قابل تنظیم است که اجازه می­دهد این تجهیزات برای انواع مختلف وسایل نقلیه سنگین مورد استفاده قرار گیرد. هنگامی که سیلندر محرک متحمل بار می­شود، فنرهای تحت فشار فک ها داخل دندانه­های جک قفل می شوند، و جک ها را به پایه­های پشتیبان تبدیل می­کنند.
عملگرهای (برجک­) جک توسط پمپ الکتروهیدرولیکی و از طریق کنترل از راه دور (با کابل 6 متری) هدایت می شوند.
Place an order for equipment
Please type your contacts
Comments
We will contact you shortly
اطلاعات فنی
بسط ارتفاع پایه