این تجهیزات برای نگهداری وسایل نقلیه معدنی سنگین و راهسازی در زمان سرویس یا تعمیرات طراحی شده است. ارتفاع استند با استفاده از پیچ بازشو(رابط) داخلی تنظیم می­شود. چرخش پیچ از طریق چرخش دستگیره­های متصل به بدنه آن انجام می­شود. این پیچ با یک مهره قفلی ایمن شده است.
برای کارآمدتر شدن و مهم تر از همه، برای بالابردن ایمنی وسایل نقلیه صنعتی هنگام سرویس یا تعمیرات، توصیه می­شود از تعداد زوج این استند استفاده شود (مثلا 2،4).
جابجایی این استند با یک چرخ دستی ویژه CS-200 انجام می­شود.
استند جک مکانیکی قابل تنظیم
سری
CM-M
استند جک مکانیکی قابل تنظیم
سری
CM-M
این تجهیزات برای نگهداری وسایل نقلیه معدنی سنگین و راهسازی در زمان سرویس یا تعمیرات طراحی شده است. ارتفاع استند با استفاده از پیچ بازشو(رابط) داخلی تنظیم می­شود. چرخش پیچ از طریق چرخش دستگیره­های متصل به بدنه آن انجام می­شود. این پیچ با یک مهره قفلی ایمن شده است.
برای کارآمدتر شدن و مهم تر از همه، برای بالابردن ایمنی وسایل نقلیه صنعتی هنگام سرویس یا تعمیرات، توصیه می­شود از تعداد زوج این استند استفاده شود (مثلا 2،4).
جابجایی این استند با یک چرخ دستی ویژه CS-200 انجام می­شود.
Place an order for equipment
Please type your contacts
Comments
We will contact you shortly
مشخصات
اطلاعات فنی