ارتفاع استند جک با استفاده از اکچویتور(فعال کننده) هیدرولیکی تنظیم می­شود. دارای عملکرد مستقل توسط یک پمپ هیدرولیکی است که به صورت دستی کنترل می شود. ارتفاع میله مورد نیاز با پین­ها تنظیم می­شود. پس از تنظیم و تثبیت میله، فشار در محرک(پمپ) آزاد می­شود.

برای کارآمدتر شدن و مهم تر از همه، برای بالابردن ایمنی وسایل نقلیه صنعتی هنگام سرویس یا تعمیرات، توصیه می­شود از تعداد زوج استند استفاده شود (مثلا 2،4).

جابجایی این استند درون تعمیرگاه با یک چرخ دستی ویژه CS-500 انجام می­شود.
استند جک مکانیکی قابل تنظیم
سری
CM-H
استند جک مکانیکی قابل تنظیم
سری
CM-H
ارتفاع استند جک با استفاده از اکچویتور(فعال کننده) هیدرولیکی تنظیم می­شود. دارای عملکرد مستقل توسط یک پمپ هیدرولیکی است که به صورت دستی کنترل می شود. ارتفاع میله مورد نیاز با پین­ها تنظیم می­شود. پس از تنظیم و تثبیت میله، فشار در محرک(پمپ) آزاد می­شود.

برای کارآمدتر شدن و مهم تر از همه، برای بالابردن ایمنی وسایل نقلیه صنعتی هنگام سرویس یا تعمیرات، توصیه می­شود از تعداد زوج استند استفاده شود (مثلا 2،4).

جابجایی این استند درون تعمیرگاه با یک چرخ دستی ویژه CS-500 انجام می­شود.
Place an order for equipment
Please type your contacts
Comments
We will contact you shortly
مشخصات
اطلاعات فنی