این استند برای مونتاژ و دمونتاژ موتور کامیون­های کمپرسی و لودرها در زمان اورهال طراحی شده است.
استند ثابت با یک فریم افقی گردان منطبق با مدل موتور طراحی می­شود.
چرخش فریم توسط گیربکس کاهنده انجام می­شود که به نوبه خود توسط یک الکترو موتور قدرتمند هدایت می­گردند.
فریم گردان را می توان در 12 موقعیت از طریق پین های قفل کننده در محدوده 180 درجه ثابت نگه داشت.
روی صفحه پایه استند سوراخ هایی تعبیه شده است که اجازه می­دهد استند با پیچ مهار کننده در محل مورد نیاز نصب شود.

استند گردان موتور
سری
SPM

استند گردان موتور سری SPM
این استند برای مونتاژ و دمونتاژ موتور کامیون­های کمپرسی و لودرها در زمان اورهال طراحی شده است.
استند ثابت با یک فریم افقی گردان منطبق با مدل موتور طراحی می­شود.
چرخش فریم توسط گیربکس کاهنده انجام می­شود که به نوبه خود توسط یک الکترو موتور قدرتمند هدایت می­گردند.
فریم گردان را می توان در 12 موقعیت از طریق پین های قفل کننده در محدوده 180 درجه ثابت نگه داشت.
روی صفحه پایه استند سوراخ هایی تعبیه شده است که اجازه می­دهد استند با پیچ مهار کننده در محل مورد نیاز نصب شود.
Place an order for equipment
Please type your contacts
Comments
We will contact you shortly
اطلاعات فنی
گالری