این استند برای تعمیر موتورهای دیزلی بزرگ و گیربکس­هایی با وزن تا 2500 کیلوگرم طراحی شده است.
این استند به سیلندر هیدرولیکی مجهز شده است که با یک پمپ هیدرولیکی و با محرک­ پنیوماتیکی، الکتریکی یا دستی کار می­کند.
سیلندر هیدرولیکی اجازه می­دهد موتور mm350 بیشتر بالا برده شود. این استند دارای طراحی فشرده و پیوسته است. چرخ دنده حلزونی خود قفل شونده امکان چرخش و موقعیت­یابی موتور در زاویه درست را فراهم می­کند. ارتفاع کار قابل تنظیم از mm320، تضمین کننده عملیاتی ایمن و ارگونومیک می­باشد.
کارتل روغن را می­توان به راحتی برای دور ریختن مایعات مصرف شده جدا کرد. مانورپذیری بالا به واسطه 4 چرخ حاصل می­شود.
استند گردان مونتاژ موتور
سری
NES
استند گردان مونتاژ موتور
سری
NES
این استند برای تعمیر موتورهای دیزلی بزرگ و گیربکس­هایی با وزن تا 2500 کیلوگرم طراحی شده است.
این استند به سیلندر هیدرولیکی مجهز شده است که با یک پمپ هیدرولیکی و با محرک­ پنیوماتیکی، الکتریکی یا دستی کار می­کند.
سیلندر هیدرولیکی اجازه می­دهد موتور mm350 بیشتر بالا برده شود. این استند دارای طراحی فشرده و پیوسته است. چرخ دنده حلزونی خود قفل شونده امکان چرخش و موقعیت­یابی موتور در زاویه درست را فراهم می­کند. ارتفاع کار قابل تنظیم از mm320، تضمین کننده عملیاتی ایمن و ارگونومیک می­باشد.
کارتل روغن را می­توان به راحتی برای دور ریختن مایعات مصرف شده جدا کرد. مانورپذیری بالا به واسطه 4 چرخ حاصل می­شود.
Place an order for equipment
Please type your contacts
We will contact you shortly
اطلاعات فنی
گالری