نگهدارنده، ابزاری برای مکانیزه کردن عملیات­هایی است که با نصب، جداسازی و جابجایی سیلندرهای تلسکوپی بالابر، تعلیق و ضربه گیرهای نصب شده روی دامپتراک ها ارتباط دارند.
این نگهدارنده، یک ابزار نصب شده روی بازوی متحرک لودر تلسکوپی یا باکت جلو با استفاده از محل های اتصال استاندارد برای نصب باکت است.

نگهدارنده سیلندر هیدرولیکی سری CH

نگهدارنده سیلندر هیدرولیکی سری CH
نگهدارنده، ابزاری برای مکانیزه کردن عملیات­هایی است که با نصب، جداسازی و جابجایی سیلندرهای تلسکوپی بالابر، تعلیق و ضربه گیرهای نصب شده روی دامپتراک ها ارتباط دارند.
این نگهدارنده، یک ابزار نصب شده روی بازوی متحرک لودر تلسکوپی یا باکت جلو با استفاده از محل های اتصال استاندارد برای نصب باکت است.
Place an order for equipment
Please type your contacts
Comments
We will contact you shortly
اطلاعات فنی
امکانات
ایمنی
سیستم نگهدارنده مکانیکی ایمن، تضمین کننده حداکثر ایمنی هنگام استفاده از نگهدارنده در معادن روباز و تاسیسات سرویس نگهداری است.
سیستم کنترل از راه دور اجازه می دهد تا اپراتور دید کافی در زمان نصب یا جداسازی داشته باشد.
کارآمدی
این نگهدارنده امکان سرویس مستقیم وسایل نقلیه معدنی در محل را فراهم می­سازد. این نگهدارنده قادر به انجام شش حرکت ترکیبی برای نصب یا جداسازی دقیق و حساس می­باشد.
عملکرد
اندازه کوچک نگهدارنده پرسنل سرویس را قادر می سازد تا بدون پیاده ­سازی اولیه، به سیلندرها دسترسی داشته باشد که به طرز قابل توجهی فرایند جایگزینی را تسریع می کند.