گستره تجهیزات ارائه سرویس برای وسایل نقلیه بزرگ در این شرکت شامل موارد زیر است: تجهیزات نصب تایر، تجهیزات جابجایی تایر OTR، دستگاه های تخصصی طراحی شده برای سرویس محرک های هیدرولیکی در جک های بالابر و جک های تعلیق، توپی چرخ ها، محرک ها، فاینال درایو و غیره؛ ابزارآلات مخصوص برای مونتاژ یا دمونتاژ قطعات موتورها، گیربکس ها، جک های بالابر و تعلیق و فاینال درایو؛ تجهیزات بالابرنده، پرس و تعویض بوش ها و پین­ ها و موارد متعدد دیگر.

ابزارآلات مناسب کامیون­های کمپرسی

ابزارآلات مناسب کامیون­های کمپرسی
گستره تجهیزات ارائه سرویس برای وسایل نقلیه بزرگ در این شرکت شامل موارد زیر است: تجهیزات نصب تایر، تجهیزات جابجایی تایر OTR، دستگاه های تخصصی طراحی شده برای سرویس محرک های هیدرولیکی در جک های بالابر و جک های تعلیق، توپی چرخ ها، محرک ها، فاینال درایو و غیره؛ ابزارآلات مخصوص برای مونتاژ یا دمونتاژ قطعات موتورها، گیربکس ها، جک های بالابر و تعلیق و فاینال درایو؛ تجهیزات بالابرنده، پرس و تعویض بوش ها و پین ­ها و موارد متعدد دیگر.