پرس هیدرولیک ثابت وسیله­ای برای مکانیزه کردن مونتاژ یا دمونتاژ رولیک زنجیر و چرخ های آیدلر برای تعویض قطعات آب بندی مکانیکی در حین انجام تعمیرات اساسی یا تعمیر و نگهداری زیربندی می­باشد.
برای راحتی بیشتر، می­توان این پرس را با جرثقیل بازویی که از سیستم بالابر دستی یا الکتریکی با ظرفیت بالابری 1000 کیلوگرم استفاده می­کند تحویل داده شود.

پرس رولیک زنجیر و چرخ آیدلر دستگاه چرخ زنجیری

پرس رولیک زنجیر و چرخ آیدلر دستگاه چرخ زنجیری
پرس هیدرولیک ثابت وسیله­ای برای مکانیزه کردن مونتاژ یا دمونتاژ رولیک زنجیر و چرخ های آیدلر برای تعویض قطعات آب بندی مکانیکی در حین انجام تعمیرات اساسی یا تعمیر و نگهداری زیربندی می­باشد.
برای راحتی بیشتر، می­توان این پرس را با جرثقیل بازویی که از سیستم بالابر دستی یا الکتریکی با ظرفیت بالابری 1000 کیلوگرم استفاده می­کند تحویل داده شود.
Place an order for equipment
Please type your contacts
Comments
We will contact you shortly
اطلاعات فنی