این ابزار قابل حمل برای مکانیزه کردن فرآیند مونتاژ و پیاده­سازی هاب بولدوزر و قطعات شاسی مورد استفاده قرار می­گیرد. این ابزار را می­توان در تعمیرگاه و یا در شرایط میدانی استفاده کرد. سیلندر هیدرولیکی قدرتمند اجازه می­دهد زمان تعمیر کاهش یافته و پمپ هیدرولیکی کنترل از راه ­دور، سطح ایمنی بالا را در مقایسه با روش­های سنتی تضمین می­کند.

ابزار هیدرولیک برای نصب و جداسازی هاب بلدوزر

ابزار هیدرولیک برای نصب و جداسازی هاب بلدوزر
این ابزار قابل حمل برای مکانیزه کردن فرآیند مونتاژ و پیاده­سازی هاب بولدوزر و قطعات شاسی مورد استفاده قرار می­گیرد. این ابزار را می­توان در تعمیرگاه و یا در شرایط میدانی استفاده کرد. سیلندر هیدرولیکی قدرتمند اجازه می­دهد زمان تعمیر کاهش یافته و پمپ هیدرولیکی کنترل از راه ­دور، سطح ایمنی بالا را در مقایسه با روش­های سنتی تضمین می­کند.
Place an order for equipment
Please type your contacts
Comments
We will contact you shortly
اطلاعات فنی