برجک ­های جک را می­توان برای بالابردن ماشین­های معدنی و عمرانی به صورت مجزا یا مشترک استفاده نمود و یک سیستم بالابر تشکیل داد. عرض استند از طریق محفظه مرکزی آن قابل تنظیم است که اجازه می­دهد این تجهیزات برای انواع مختلف وسایل نقلیه سنگین مورد استفاده قرار بگیرد. هنگام راه اندازی سیلندر تحت بار،گیره ­های بارگذاری ­شده با فنر درون دندانه­ های جک قفل شده و جک را به پایه­ های پشتیبان تبدیل می­کند.
برجک­های جک توسط واحد پمپاژ الکتروهیدرولیک و از طریق پنل کنترل ازراه ­دور (با کابل 6 متری) هدایت می­شوند.

استند پشتیبان و بالابر دستگاه های چرخ زنجیری

استند پشتیبان و بالابر دستگاه های چرخ زنجیری
برجک­ های جک را می­توان برای بالابردن ماشین­های معدنی و عمرانی به صورت مجزا یا مشترک استفاده نمود و یک سیستم بالابر تشکیل داد. عرض استند از طریق محفظه مرکزی آن قابل تنظیم است که اجازه می­دهد این تجهیزات برای انواع مختلف وسایل نقلیه سنگین مورد استفاده قرار بگیرد. هنگام راه اندازی سیلندر تحت بار،گیره­ های بارگذاری ­شده با فنر درون دندانه ­های جک قفل شده و جک را به پایه­ های پشتیبان تبدیل می­کند.
برجک­های جک توسط واحد پمپاژ الکتروهیدرولیک و از طریق پنل کنترل ازراه ­دور (با کابل 6 متری) هدایت می­شوند.
Place an order for equipment
Please type your contacts
Comments
We will contact you shortly
مشخصات
اطلاعات فنی
ارتفاع بازشو پایه