مجموعه ابزارهای بالابر، یک راه­حل ترکیبی برای تعمیر و نگهداری تجهیزات معدن است. این تجهیزات برای بلندکردن سکوهای(چارچوب های) گردشی دستگاه­های حفاری در حین تعمیرات برنامه­ریزی­شده و اضطراری در صنایع استخراجی طراحی شده­اند. توسعه این تجهیزات قبلاً مورد آزمایش قرارگرفته­است و اکنون به­ طور گسترده توسط شرکت های بزرگ حفاری در کشور روسیه به ­کار گرفته ­می­شوند.

این مجموعه شامل 4 دستگاه مجزای بالابر مجهز به قفل هیدرولیکی، سوپاپ اطمینان متصل به ایستگاه پمپاژ و دستگاه ثابت­کننده هیدرولیکی در موقعیت­های نهایی می باشد. بالابردن سکوی(چارچوب) چرخشی دستگاه حفاری، با بهره گیری همزمان از هر چهار دستگاه مجزای بالابر انجام می­شود.
مجموعه تجهیزات بالابر شاول­های معدنی

مجموعه تجهیزات بالابر شاول­های معدنی
مجموعه ابزارهای بالابر، یک راه­حل ترکیبی برای تعمیر و نگهداری تجهیزات معدن است. این تجهیزات برای بلندکردن سکوهای(چارچوب های) گردشی دستگاه­های حفاری در حین تعمیرات برنامه­ریزی­شده و اضطراری در صنایع استخراجی طراحی شده­اند. توسعه این تجهیزات قبلاً مورد آزمایش قرارگرفته­است و اکنون به­ طور گسترده توسط شرکت های بزرگ حفاری در کشور روسیه به ­کار گرفته ­می­شوند.

این مجموعه شامل 4 دستگاه مجزای بالابر مجهز به قفل هیدرولیکی، سوپاپ اطمینان متصل به ایستگاه پمپاژ و دستگاه ثابت­کننده هیدرولیکی در موقعیت­های نهایی می باشد. بالابردن سکوی(چارچوب) چرخشی دستگاه حفاری، با بهره گیری همزمان از هر چهار دستگاه مجزای بالابر انجام می­شود.
Place an order for equipment
Please type your contacts
Comments
We will contact you shortly
اطلاعات فنی
مجموعه تحویل
گالری تصاویر