مجموعه ابزارهای بالابر، یک راه ­حل ترکیبی برای تعمیر و نگهداری تجهیزات معدن است. این تجهیزات برای بلندکردن سکوهای(چارچوب های) گردشی دستگاه­های حفاری در حین تعمیرات برنامه­ ریزی­ شده و اضطراری در صنایع استخراجی طراحی شده­ اند. توسعه این تجهیزات قبلاً مورد آزمایش قرارگرفته­ است و اکنون به­ طور گسترده توسط شرکت های بزرگ حفاری در کشور روسیه به ­کار گرفته ­می­شوند.

این مجموعه شامل 4 دستگاه مجزای بالابر مجهز به قفل هیدرولیکی، سوپاپ اطمینان متصل به ایستگاه پمپاژ و دستگاه ثابت­ کننده هیدرولیکی در موقعیت­های نهایی می باشد. بالابردن سکوی(چارچوب) چرخشی دستگاه حفاری، با بهره گیری همزمان از هر چهار دستگاه مجزای بالابر انجام می­شود.

مجموعه تجهیزات بالابر شاول­ های معدنی

مجموعه تجهیزات بالابر شاول­های معدنی
مجموعه ابزارهای بالابر، یک راه­ حل ترکیبی برای تعمیر و نگهداری تجهیزات معدن است. این تجهیزات برای بلندکردن سکوهای(چارچوب های) گردشی دستگاه­های حفاری در حین تعمیرات برنامه­ ریزی­ شده و اضطراری در صنایع استخراجی طراحی شده ­اند. توسعه این تجهیزات قبلاً مورد آزمایش قرارگرفته­است و اکنون به­ طور گسترده توسط شرکت های بزرگ حفاری در کشور روسیه به ­کار گرفته ­می­شوند.

این مجموعه شامل 4 دستگاه مجزای بالابر مجهز به قفل هیدرولیکی، سوپاپ اطمینان متصل به ایستگاه پمپاژ و دستگاه ثابت­ کننده هیدرولیکی در موقعیت­های نهایی می باشد. بالابردن سکوی(چارچوب) چرخشی دستگاه حفاری، با بهره گیری همزمان از هر چهار دستگاه مجزای بالابر انجام می­شود.
Place an order for equipment
Please type your contacts
Comments
We will contact you shortly
اطلاعات فنی
مجموعه تحویل
گالری تصاویر