بخش اصلی کار در زمینه استخراج معادن، برداشت الوار، عملیات عمرانی و بهبود خطوط لوله نفت و گاز و تآسیسات صنعتی برعهده دستگاه های چرخ زنجیری است. در اغلب موارد نمی­توانیم امداد اولیه را تغییر دهیم، اما ضروری است که بدانیم ناهمواری ها و شیب زمین چگونه بر استهلاک و فرسایش زیربندی و تجهیزات تاثیر می­گذارد. زیربندی به عنوان پرهزینه­ترین قسمت یک دستگاه چرخ زنجیری، نیاز به پرداخت هزینه­های هنگفت و نظام­یافته­ای دارد. به منظور کاهش هزینه­ها و زمان توقف دستگاه، باید به کیفیت و خدمات مناسب و تعمیر قطعات، به طور مستقیم در محل و یا در مرکز سرویس، اتکا نمود.

گستره تجهیزات تحت سرویس ما از این قرار است: کامیون سیار پرس­های زنجیر ، ابزار نصب و جداسازی توپی چرخ، پرس­هایی برای نصب یا پیاده­کردن رولیک­ها و آیدلر­ها؛ تجهیزات تعمیر و نگهداری سیلندر هیدرولیک؛ واگن­های بالابرنده و جابجا کننده گاردها، تجهیزات بالابرنده، تجهیزات بازسازی سوراخ و غیره.
ابزارآلاتی برای دستگاه های چرخ زنجیری
ابزارآلاتی برای دستگاه های چرخ زنجیری
بخش اصلی کار در زمینه استخراج معادن، برداشت الوار، عملیات عمرانی و بهبود خطوط لوله نفت و گاز و تآسیسات صنعتی برعهده دستگاه های چرخ زنجیری است. در اغلب موارد نمی­توانیم امداد اولیه را تغییر دهیم، اما ضروری است که بدانیم ناهمواری ها و شیب زمین چگونه بر استهلاک و فرسایش زیربندی و تجهیزات تاثیر می­گذارد. زیربندی به عنوان پرهزینه­ترین قسمت یک دستگاه چرخ زنجیری، نیاز به پرداخت هزینه­های هنگفت و نظام­یافته­ای دارد. به منظور کاهش هزینه­ها و زمان توقف دستگاه، باید به کیفیت و خدمات مناسب و تعمیر قطعات، به طور مستقیم در محل و یا در مرکز سرویس، اتکا نمود.
گستره تجهیزات تحت سرویس ما از این قرار است: کامیون سیار پرس­های زنجیر ، ابزار نصب و جداسازی توپی چرخ، پرس­هایی برای نصب یا پیاده­کردن رولیک­ها و آیدلر­ها؛ تجهیزات تعمیر و نگهداری سیلندر هیدرولیک؛ واگن­های بالابرنده و جابجا کننده گاردها، تجهیزات بالابرنده، تجهیزات بازسازی سوراخ و غیره.