تماس با ما
شرکت ماشین معدنی رستاک


تلفن
+98 21 22791089
+98 21 22794496
+98 21 22794808
پست الکترونیکی

info@rastak.info
آدرس
ایران - تهران - خیابان پاسداران - پدیر فرد
گوشه ای از خیابان بوستان 6 - نه 107 - واحد 1

© All Right Reserved. My company Inc.
e-mail us: hello@company.cc