تماس با ما
شرکت ماشین معدنی رستاک


تلفن
+98 21 22791089
+98 21 22794496
+98 21 22794808
پست الکترونیکی

info@rastak.info
آدرس
تهران - خیابان پاسداران - خیابان پایدارفرد - نبش بوستان 6
پلاک 107 واحد یک -
1666616111 کد پستی
+98 21 22794496
+98 21 22794808
تهران - خیابان پاسداران - خیابان پایدارفرد - نبش بوستان 6
پلاک 107 واحد یک