دامپتراک­های معدنی با تناژ ٩٠ تن برای نقل و انتقال سنگ­ها در شرایط سخت معدنی حفاری های عمیق، معدنکاری روباز رسوبات معدنی بر مسیر حمل و نقل ماشین آلات سنگین تحت شرایط مختلف آب و هوایی (دمای محیط از ۵٠- تا ۵٠+ درجه سانتیگراد) طراحی شده­اند. آپشن­های پمپ تزریق و سیستم سوخت رسانی ریلی مشترک تعبیه شده است.
بلاز سری ٧۵۵۸
Place an order for equipment
Please type your contacts
We will contact you shortly
بلاز سری ٧۵۵۸
دامپتراک­های معدنی با تناژ ٩٠ تن برای نقل و انتقال سنگ­ها در شرایط سخت معدنی حفاری های عمیق، معدنکاری روباز رسوبات معدنی بر مسیر حمل و نقل ماشین آلات سنگین تحت شرایط مختلف آب و هوایی (دمای محیط از ۵٠- تا ۵٠+ درجه سانتیگراد) طراحی شده­اند. آپشن­های پمپ تزریق و سیستم سوخت رسانی ریلی مشترک تعبیه شده است.
BELAZ 75581 ریل مشترک
BELAZ 75583 پمپ تزریق
گالری
اطلاعات ف
مشخصات
موتور
موتور چهار زمانه دیزلی با چینش سیلندر نوع Vسیستم کنترل الکترونیکی، سوخت­رسانی مستقیم، شارژ توربین گازی و سردکن میانی هوای شارژ شده.
سیستم سوخت­رسانی ریلی مشترک
توان نامی ١٩٠٠ دور در دقیقه، kW (hp) - (١٠۵٠) ٧۸٣
تعداد سیلندرها - ١٢
جابجایی سیلندر, l , ٣٧.۸
قطر سیلندر، میلیمتر - ١۵٩
ضربه پیستون، میلیمتر - ١۵٩
تصفیه هوا توسط فیلتر سه مرحله ای با المان­های خشک انجام می شود.
مسیر خروج گاز اگزوز در طول اتاق بار دامپتراک قرار دارد.
سیستم روانکاری تحت فشار چرخشی با wet" sump"
سیستم خنک­کننده مایع تک حلقه با گردش تحت فشار.
خنک­کردن روغن از طریق مبدل حرارتی آب به روغن انجام می­شود.
سیستم پیش گرمایش سیال.
سیستم استارت با استارتر الکتریکی فعال می شود.
ولتاژ سیستم برق،٢۴ V
جعبه­دنده
محرک الکتریکی АС با آلترناتور کششی، دو موتور الکتریکی ترکشن (کشنده)، چرخ دنده­های موتور در چرخ، ماشین­های الکتریکی کمکی، دستگاه های تنظیم و کنترل.
نسبت چرخ دنده ویل موتور - ٣٠،٣٦
حداکثر سرعت حرکت km/h: ٦٠
مدل درایوAC: KTE-٩٠
آلترناتور ترکشن - GST٧٠٠-۸
موتور ترکشن (کشنده): TAD-٩
فرمان
فرمان هیدرواستاتیک با چرخ های جلوی قابل تنظیم
زاویه چرخش چرخ­های هدایت­پذیر، درجه - ٣۸
شعاع چرخش،m: ١١
قطر کلی چرخش،m: ٢۴
سیستم فرمان مطابق با الزامات ISO۵٠١٠ است.
تعلیق
تعلیق معمولی برای چرخ­های جلو و عقب. سیلندرها پنوموهیدرولیک (نیتروژن و روغن) هستند.
ضربه پیستون سیلندر، میلی متر:
- جلو: ٢٦٠
- عقب: ٢١٠
سیستم هیدرولیک
سیستم هیدرولیکی مرکب برای چرخ دنده تخلیه اتاق بار، فرمان و محرک ترمز.
جک­های بلندکننده اتاق بار از نوع تلسکوپی و سه مرحله­ای با یک مرحله عمل دوگانه هستند.
زمان بالارفتن اتاق بار،s: ١٩
زمان پائین آمدن اتاق بار،s:
حداکثر فشار در سیستم هیدرولیک،MRa: ١٦.۵
حداکثر خروجی پمپ ١٩٠٠ دور در دقیقه،dm٣/min: ۴٦۴
درجه فیلترینگ،mcm: ١٠
تایرها
تایرهای تیوبلس پنوماتیک با الگوی عاج تایر در معادن
شناسه: ٢٧.٠٠R۴٩ یا٣١/٩٠-۴٩
فشار باد تایرها، MPа، طبق توصیه تولیدکننده تایر
شناسه رینگ: ١٩.۵٠-۴٩/۴.٠
اتاق بار
اتاق­بار جوش­شده نوع باکت که توسط گازهای خروجی اگزور گرم می­شود. اتاق بار به وسیله­ای برای ثابت کردن مکانیکی در وضعیت بالا همراه با سیستم محافظت از واژگونی (rops) راک رفلکتور و اهرم سنگ پران (راک اجکتور) مجهز شده است
ظرفیت اتاق بار بر حسب متر مكعب با نسبت باکت سرخالی (struck) به سرپر (heaped) ٢:١ مطابق شکل(شکل برای توضیح بیشتر طبق نظر مترجم آورده شده)
١):
استاندارد ٣٧،٧ (۵٣،٣)
اختیاری: ۴۴،۵ (٦٠)
اختیاری: ٧۵ (٩٣)
شاسی
شاسی فولادی کم آلیاژ پراستحکام با قرارگیری المان­های قالب در محل حداکثر بارگیری.
ریل­های جانبی با ارتفاع متغیر و مقطع جعبه­ای شکل توسط اعضای صلیبی به یکدیگر متصل می­شوند.
ترمزها
سیستم ترمز مطابق با الزامات ایمنی بین المللی ISO٣۴۵٠ بوده و شامل ترمز حین حرکت، ترمز دستی، ترمز کمکی و ترمز اضطراری می­باشد.
ترمز حین حرکت:
چرخ­های جلو - ترمز دیسکی با دو کالیپر ترمز به ازای هر دیسک و تنظیم خودکار فاصله در جفت اصطکاک.
چرخ­های عقب - ترمز دیسکی با دو کالیپر ترمز به ازای هر دیسک و تنظیم خودکار فاصله در جفت اصطکاک.
دیسک­های ترمز روی شفت­های موتورهای الکتریکی ترکشن نصب شده­اند.
محرک ترمز هیدرولیکی و برای چرخ­های جلو و عقب به صورت مجزا می­باشد.
ترمز دستی - چرخ دنده­های ترمز همیشه بسته چرخ های عقب.
محرک فنر، کنترل هیدرولیکی.
ترمز کمکی - سیستم ترمز الکترودینامیکی با استفاده از موتورهای الکتریکی ترکشن در حالت متغیر با خنک­سازی تحت فشار مقاومت­های ترمز.
ترمز اضطراری - ترمز دستی و مدار عملیاتی ترمزهای درحال حرکت استفاده می شود.
مقاومت ترمز - شبکه مشبک ٢ × ٦٠٠ با توان kW١٢٠٠.
کابین
کابین دو درب دونفره با صندلی قابل تنظیم فنری برای راننده، صندلی اضافی برای مسافر و میل فرمان قابل تنظیم. کابین مطابق الزامات سیستم ایمنی ROPS و استانداردهای EN۴٧۴-١ و STB EN۴٧۴-٦ برای سر و صدا ، لرزش، غلظت مواد مضر و گرد و غبار داخل کابین است. میزان سر و صدای داخل کابین بیش از ۸٠ دسیبل (A) مجاز نیست.
ابعاد کلی

وزن
حداکثر ظرفیت بارگیری، کیلوگرم - ٩٠٠٠٠
وزن بدون بار (ناخالص)، کیلوگرم - ٧۵،٠٠٠
وزن خالص، کیلوگرم - ١٦۵٠٠٠
توزیع وزن روی محورها (جلو / عقب)،٪:
بدون بار: ۴٩/۵١
همراه بار: ٦٧/٣٣
ظرفیت شارژ، l
مخزن سوخت: ١١٠۵
سیستم خنک­کننده موتور: ٣۸٠
سیستم روانکاری موتور: ١۴٠
سیستم هیدرولیک: ۴٠۵
چرخ دنده های ویل موتور: ٩٢ (۴٦×٢)
جک­های تعلیق:
جلو: ٣٠.۸ (١۵.۴×١)
عقب: ۵۸،٦ (٢٩،٣×٢)
عملکرد کشش و ترمز
اطلاعات فنی
مشخصات
موتور
موتور چهار زمانه دیزلی با چینش سیلندر نوع Vسیستم کنترل الکترونیکی، سوخت­رسانی پمپ تزریق، شارژ توربین گازی و سردکن میانی هوای شارژ شده.
سیستم سوخت­رسانی ریلی مشترک
توان نامی ١٩٠٠ دور در دقیقه، kW (hp) - (١٠۵٠) ٧۸٣
تعداد سیلندرها - ١٢
جابجایی سیلندر, l , ٣٧.۸
قطر سیلندر، میلیمتر - ١۵٩
ضربه پیستون، میلیمتر - ١۵٩
تصفیه هوا توسط فیلتر سه مرحله ای با المان­های خشک انجام می شود.
مسیر خروج گاز اگزوز در طول اتاق بار دامپتراک قرار دارد.
سیستم روانکاری تحت فشار چرخشی با wet" sump"
سیستم خنک­کننده مایع تک حلقه با گردش تحت فشار.
خنک­کردن روغن از طریق مبدل حرارتی آب به روغن انجام می­شود.
سیستم پیش گرمایش سیال.
سیستم استارت با استارتر الکتریکی فعال می شود.
ولتاژ سیستم برق،٢۴ V
جعبه­دنده
محرک الکتریکی АС با آلترناتور کششی، دو موتور الکتریکی ترکشن (کشنده)، چرخ دنده­های موتور در چرخ، ماشین­های الکتریکی کمکی، دستگاه های تنظیم و کنترل.
نسبت چرخ دنده ویل موتور - ٣٠،٣٦
حداکثر سرعت حرکت km/h: ٦٠
مدل درایوAC: KTE-٩٠
آلترناتور ترکشن - GST٧٠٠-۸
موتور ترکشن (کشنده): TAD-٩
فرمان
فرمان هیدرواستاتیک با چرخ های جلوی قابل تنظیم
زاویه چرخش چرخ­های هدایت­پذیر، درجه - ٣۸
شعاع چرخش،m: ١١
قطر کلی چرخش،m: ٢۴
سیستم فرمان مطابق با الزامات ISO۵٠١٠ است.
تعلیق
تعلیق معمولی برای چرخ­های جلو و عقب. سیلندرها پنوموهیدرولیک (نیتروژن و روغن) هستند.
ضربه پیستون سیلندر، میلی متر:
- جلو: ٢٦٠
- عقب: ٢١٠
سیستم هیدرولیک
سیستم هیدرولیکی مرکب برای چرخ دنده تخلیه اتاق بار، فرمان و محرک ترمز.
جک­های بلندکننده اتاق بار از نوع تلسکوپی و سه مرحله­ای با یک مرحله عمل دوگانه هستند.
زمان بالارفتن اتاق بار،s: ١٩
زمان پائین آمدن اتاق بار،s:
حداکثر فشار در سیستم هیدرولیک،MRa: ١٦.۵
حداکثر خروجی پمپ ١٩٠٠ دور در دقیقه،dm٣/min: ۴٦۴
درجه فیلترینگ،mcm: ١٠
تایرها
تایرهای تیوبلس پنوماتیک با الگوی عاج تایر در معادن
شناسه: ٢٧.٠٠R۴٩ یا٣١/٩٠-۴٩
فشار باد تایرها، MPа، طبق توصیه تولیدکننده تایر
شناسه رینگ: ١٩.۵٠-۴٩/۴.٠
اتاق بار
اتاق­بار جوش­شده نوع باکت که توسط گازهای خروجی اگزور گرم می­شود. اتاق بار به وسیله­ای برای ثابت کردن مکانیکی در وضعیت بالا همراه با سیستم محافظت از واژگونی (rops) راک رفلکتور و اهرم سنگ پران (راک اجکتور) مجهز شده است
ظرفیت اتاق بار بر حسب متر مكعب با نسبت باکت سرخالی (struck) به سرپر (heaped) ٢:١ مطابق شکل(شکل برای توضیح بیشتر طبق نظر مترجم آورده شده)
١):
استاندارد ٣٧،٧ (۵٣،٣)
اختیاری: ۴۴،۵ (٦٠)
اختیاری: ٧۵ (٩٣)
شاسی
شاسی فولادی کم آلیاژ پراستحکام با قرارگیری المان­های قالب در محل حداکثر بارگیری.
ریل­های جانبی با ارتفاع متغیر و مقطع جعبه­ای شکل توسط اعضای صلیبی به یکدیگر متصل می­شوند.
ترمزها
سیستم ترمز مطابق با الزامات ایمنی بین المللی ISO٣۴۵٠ بوده و شامل ترمز حین حرکت، ترمز دستی، ترمز کمکی و ترمز اضطراری می­باشد.
ترمز حین حرکت:
چرخ­های جلو - ترمز دیسکی با دو کالیپر ترمز به ازای هر دیسک و تنظیم خودکار فاصله در جفت اصطکاک.
چرخ­های عقب - ترمز دیسکی با دو کالیپر ترمز به ازای هر دیسک و تنظیم خودکار فاصله در جفت اصطکاک.
دیسک­های ترمز روی شفت­های موتورهای الکتریکی ترکشن نصب شده­اند.
محرک ترمز هیدرولیکی و برای چرخ­های جلو و عقب به صورت مجزا می­باشد.
ترمز دستی - چرخ دنده­های ترمز همیشه بسته چرخ های عقب.
محرک فنر، کنترل هیدرولیکی.
ترمز کمکی - سیستم ترمز الکترودینامیکی با استفاده از موتورهای الکتریکی ترکشن در حالت متغیر با خنک­سازی تحت فشار مقاومت­های ترمز.
ترمز اضطراری - ترمز دستی و مدار عملیاتی ترمزهای درحال حرکت استفاده می شود.
مقاومت ترمز - شبکه مشبک ٢ × ٦٠٠ با توان kW١٢٠٠.
کابین
کابین دو درب دونفره با صندلی قابل تنظیم فنری برای راننده، صندلی اضافی برای مسافر و میل فرمان قابل تنظیم. کابین مطابق الزامات سیستم ایمنی ROPS و استانداردهای EN۴٧۴-١ و STB EN۴٧۴-٦ برای سر و صدا ، لرزش، غلظت مواد مضر و گرد و غبار داخل کابین است. میزان سر و صدای داخل کابین بیش از ۸٠ دسیبل (A) مجاز نیست.
ابعاد کلی

وزن
حداکثر ظرفیت بارگیری، کیلوگرم - ٩٠٠٠٠
وزن بدون بار (ناخالص)، کیلوگرم - ٧۵،٠٠٠
وزن خالص، کیلوگرم - ١٦۵٠٠٠
توزیع وزن روی محورها (جلو / عقب)،٪:
بدون بار: ۴٩/۵١
همراه بار: ٦٧/٣٣
ظرفیت شارژ، l
مخزن سوخت: ١١٠۵
سیستم خنک­کننده موتور: ٣۸٠
سیستم روانکاری موتور: ١۴٠
سیستم هیدرولیک: ۴٠۵
چرخ دنده های ویل موتور: ٩٢ (۴٦×٢)
جک­های تعلیق:
جلو: ٣٠.۸ (١۵.۴×١)
عقب: ۵۸،٦ (٢٩،٣×٢)
عملکرد کشش و ترمز
تجهیزات استاندارد
  • سیستم اطفاء حریق مرکب همراه با کنترل از راه دور
  • یش گرم کن استارت
  • یستم روانکاری متمرکز
  • احد گرمایش و تهویه مطبوع
  • یستم کنترل سوخت و بارگیری
  • یستم نظارت ویدئویی
  • یستم دورسنجی کنترل فشار تایر
  • ستگاه هشدار ولتاژ بالا
تجهیزات اختیاری:
  • آسترزنی کف اتاق­بار